Добре дошли в сайта на нашето училище

За училището:

 • намира се до историческия хълм Царевец на ул. „Михаил Кефалов“ 2 в някогашната сграда на Великотърновската мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
 •  материалната база е много добра с направен основен ремонт преди няколко години
 • в него работят  старши учители с богат педагогически опит, повечето от които имат II ПКС (Втора професионална клалификационна степен)
 • имаме групи за ЦДО ( целодневна организация на учебния ден) от първи до шести клас, където учениците подготвят своите домашни и учат уроците си
 • има компютърен кабинет с постоянен интернет
 • в ЗИП (задължително избираема подготовка) и ИУЧ ( избираеми учебни часове) по информационни технологии са включени всички ученици от начален етап на основна образователна степен
 • ЗИП и ИУЧ има  и по други учебни предмети във всички класове.
 • по проект“ Твоят час“ са създадени групи за обучителни трудности и групи по интереси
 •  един от най-добрите клубове по туризъм в областта е на нашето училище и провежда ежегодно походи и екскурзии
 • училището редовно участва в спортни състезания (баскетбол, футбол, лека атлетика, волейбол и други), в които е печелило много награди
 • нашите ученици участват в извънкласни форми и ученически олимпиади
 • Съществува  богат библиотечен фонд